Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

JADRANSKO OSIGURANJE d.d. - U4Y

JADRANSKO OSIGURANJE d.d. - U4Y

Poštovani članovi,

sukladno
našem dopisu broj: 346/14. od 9. lipnja 2014. godine, ovim putem obavještavamo vas kako su dana 13. kolovoza 2014. godine instalirani POS uređaji i u poslovnicama Jadranskog osiguranja.

Za sada ćete biti u mogućnosti koristiti člansku iskaznicu Sindikata policije Hrvatske kao sredstvo autorizacije obustave na plaću (do 11 rata) u sljedećim stanicama za tehnički pregled Jadranskog osiguranja: 

 • EUROZagreb I, Šišićeva 21, 10 000 Zagreb
 • EUROZagreb III, Listopadska 2, 10 000 Zagreb
 • EUROZagreb IV, Folnegovićeva 5, 10 000 Zagreb
 • EUROZagreb V, Remetinečka 98, 10 000 Zagreb
 • EUROZagreb II, Franje Tuđmana 16a, 10 431 Sv. Nedjelja
 • EURODUHAN, Zagrebačka 51, 43 000 Bjelovar
 • EUROVARAŽDIN, Optujska b.b., 42 000 Varaždin
 • EUROSLAVONIJA ,I Luke Ilića bb, 35 250 Oriovac 
 • EUROOSIJEK, Drinska 123, 31 000 Osijek
 • EUROKARLOVAC Ilovac 29, Karlovac
 • EUROPULA Industrijska zona 15c, Pula
 • EUROUMAG Novigradska 26, Umag
 • ISTRATRANS Vrećari 90, Vrećari (Labin)
 • EURO DAUS I Hercegovačka 59, Split
 • EURO DAUS II Put Mostina 1 Split
 • EUROZADAR I A. Starčevića 1a, Zadar
 • EUROSOLIN Matoševa 10a, Solin
 • EUROTROGIR Put Dobrića 4, Trogir
 • EURODUBROVNIK I Tomislava Macana 1, Mlini
 • EUROŠIBENIK Put Bioca 27, Šibenik
 • EUROSENJ Kajtana Knežića bb, Senj
 • STP PALL Matijana Celjaka 81, Sisak (nije moguće izvršiti tehnički pregled i registraciju vozila)
 • URED PAKRAC Braće Radića 6, Pakrac (nije moguće izvršiti tehnički pregled i registraciju vozila)
 • URED VRBOVEC 1. svibnja 3, Vrbovec

Ujedno, u narednim tjednima, nakon što u Zagrebu bude odrađeno prvo obračunsko razdoblje (25-ti u mjesecu), biti će instalirani POS uređaji putem kojih će se vršiti autorizacija u poslovnicama Jadranskog osiguranja i u ostatku Republike Hrvatske te će svi članovi, koji su preuzeli PIN-ove, moći koristiti člansku iskaznicu kao sredstvo autorizacije obustave na plaću i u ostalim poslovnicama Jadranskog osiguranja.

Ukoliko želite iskoristiti pogodnost autorizacije članskom iskaznicom putem POS-a za tehnički pregled i registraciju, do 11 rata, potrebno je ugovoriti policu Jadranskog osiguranja u stanici za tehnički pregled Jadranskog osiguranja u kojoj želite obaviti registraciju vozila.

S poštovanjem,

 

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić