Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

JADRANSKO OSIGURANJE d.d. - U4Y

JADRANSKO OSIGURANJE d.d. - U4Y

Poštovani članovi,

sukladno
našem dopisu broj: 346/14. od 9. lipnja 2014. godine, ovim putem obavještavamo vas kako su dana 13. kolovoza 2014. godine instalirani POS uređaji i u poslovnicama Jadranskog osiguranja.

Za sada ćete biti u mogućnosti koristiti člansku iskaznicu Sindikata policije Hrvatske kao sredstvo autorizacije obustave na plaću (do 11 rata) u sljedećim stanicama za tehnički pregled Jadranskog osiguranja: 

 EUROZagreb I, Šišićeva 21, 10 000 Zagreb
 EUROZagreb III, Listopadska 2, 10 000 Zagreb
 EUROZagreb IV, Folnegovićeva 5, 10 000 Zagreb
 EUROZagreb V, Remetinečka 98, 10 000 Zagreb
 EUROZagreb II, Franje Tuđmana 16a, 10 431 Sv. Nedjelja
     EURODUHAN, Zagrebačka 51, 43 000 Bjelovar
     EUROVARAŽDIN, Optujska b.b., 42 000 Varaždin
     EUROSLAVONIJA ,I Luke Ilića bb, 35 250 Oriovac 
     EUROOSIJEK, Drinska 123, 31 000 Osijek
 EUROKARLOVAC Ilovac 29 Karlovac
 EUROPULA Industrijska zona 15c Pula
 EUROUMAG Novigradska 26 Umag
 ISTRATRANS Vrećari 90 Vrećari (Labin)
 EURO DAUS I Hercegovačka 59 Split
 EURO DAUS II Put Mostina 1 Split
 EUROZADAR I A. Starčevića 1a Zadar
 EUROSOLIN Matoševa 10a Solin
 EUROTROGIR Put Dobrića 4 Trogir
 EURODUBROVNIK I Tomislava Macana 1 Mlini
 EUROŠIBENIK Put Bioca 27 Šibenik
 EUROSENJ Kajtana Knežića bb Senj
 STP PALL Matijana Celjaka 81 Sisak (nije moguće izvršiti tehnički pregled i registraciju vozila)
    URED PAKRAC Braće Radića 6 Pakrac (nije moguće izvršiti tehnički pregled i registraciju vozila)


Ujedno, u narednim tjednima, nakon što u Zagrebu bude odrađeno prvo obračunsko razdoblje (25-ti u mjesecu), biti će instalirani POS uređaji putem kojih će se vršiti autorizacija u poslovnicama Jadranskog osiguranja i u ostatku Republike Hrvatske te će svi članovi, koji su preuzeli PIN-ove, moći koristiti člansku iskaznicu kao sredstvo autorizacije obustave na plaću i u ostalim poslovnicama Jadranskog osiguranja.

Ukoliko želite iskoristiti pogodnost autorizacije članskom iskaznicom putem POS-a za tehnički pregled i registraciju, do 11 rata, potrebno je ugovoriti policu Jadranskog osiguranja u stanici za tehnički pregled Jadranskog osiguranja u kojoj želite obaviti registraciju vozila.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić