Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

povratak
Podijeli s prijateljima:
16.10.2020.

Otvaranje Osobnog korisničkog pretinca (OKP) radi dostave obračunskih isprava

Vlada Republike Hrvatske donijela je na temelju članka 7. Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru (Narodne novine, br. 34/11) Uredbu o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru objavljenu u Narodnim novinama, br. 57/2020 od 15. svibnja 2020. godine, kojim dopunama se, između ostalog, propisuje ostava obračunskih isprava kroz Osobni korisnički pretinac (OKP) u sustavu e-Građani.
 
Nakon stupanja na snagu navedene Uredbe, Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je obavijest da je omogućena dostava digitalno potpisane obračunske isprave za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka u Osobni korisnički pretinac zaposlenika nakon isplate plaće na transakcijske račune zaposlenika koji su evidentirani u Sustavu centraliziranog obračuna plaća (COP), te da zaposlenici koji nemaju aktiviran Osobni korisnički pretinac, isti trebaju  aktivirati u roku propisanom člankom 3. te Uredbe (30 dana odnosno 15 dana za nove zaposlenike). 
 
Nastavno na navedeno, Uprava za ljudske potencijale je o navedenoj obvezi dostavila obavijest svim zaposlenicima dopisom klasa: 100-01/20-01/1, ur. broj: 511-01-156-20-68 od 23. srpnja 2020. godine te elektroničkom poštom na službene adrese elektroničke pošte 29. srpnja 2020. godine, 7. rujna 2020. godine i 6. listopada 2020. godine.
 
S obzirom na to da još uvijek veliki broj zaposlenika nije ispunio obvezu otvaranja Osobnog korisničkog pretinca, Uprava za ljudske potencijale je ponovno dopisom: 011-01/20-01/61, ur. broj: 511-01-156-20-4 od 12. listopada 2020. godine obavijestila sve rukovoditelje da su s navedenom obvezom dužni upoznati sve zaposlenike, te da će se od mjeseca studenog na službene adrese elektroničke pošte zaposlenika dostavljati samo obavijest o isplati plaće, dok će se obračunske isprave moći dobiti isključivo u Osobne korisničke pretince.
 
Napominjemo da, sukladno članku 5.b stavku 3. navedene Uredbe, zaposlenici koji ne mogu zaprimati poruke u Osobni korisnički pretinac (cca 2000 zaposlenika koji niti do sada nisu koristili službeni e-mail i ispisivale su im se obračunske isprave za isplatu plaće), mogu podnijeti zahtjev za ispis obračunske isprave iz Sustava centraliziranog obračuna plaća nadležnoj financijskoj službi