Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU BJELOVARSKA-BILOGORSKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
11.11.2019.

Sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi - 11.11.2019.

Danas, 11. studenog 2019. godine održan je 4. sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
 
Na današnjem sastanku nastavilo se pregovarati o osnovici za obračun plaće, tj. o dinamici povećanja tri puta po dva posto. Pregovarački odbor sindikata državnih službi predložio je sljedeće rokove: 1.01.2020., 1.06.2020. i 1.10.2020. Također, sindikati su Pregovaračkom odboru Vlade iznijeli zahtjev za povećanje jednokratnih materijalnih prava:
 
  • Promjena članka o otpremnini pri odlasku u mirovinu, na način da se kao obračunska osnovica uzme osnovica za obračun plaće, a ne proračunska osnovica. Na navedeni način došlo bi do povećanja otpremnine pri odlasku u mirovinu
  • Povećanje dara za djecu
  • Povećanje božićnice i regresa
Što se tiče zdravstvenih pregleda, Pregovarački odbor Vlade prihvatio je prijedlog da se navedeno pitanje bolje uredi kako bi se izbjegli uočeni problemi.
 
Pregovarački odbor Vlade predložiti će na narednom sastanku, koji je zakazan za 21.11.2019. godine, konkretne iznose jednokratnih materijalnih prava, kao i ostalih prava o kojima se pregovara, a koja su definirana Protokolom.