Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU BRODSKO-POSAVSKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
10.01.2020.

Prijava boravišta za policijske službenike koji su poslani na rad u Zagreb tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

Posljednjih dana zaprimili smo više upita članova Sindikata policije Hrvatske koji su angažirani za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU izvan mjesta njihovog stalnog boravka ili rada, a oko potrebe prijave boravišta u mjestu u koje su upućeni na rad od strane poslodavca.
 
U svezi navedenog možemo izvijestiti sljedeće:
  • boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od tri mjeseca,
  • boravište se prijavljuje policijskoj upravi/policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti boravište. Prijava boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja od dana dolaska u mjesto boravišta,
Sukladno navedenom, iako je osoba upućena na rad na terenu od strane poslodavca te joj je od strane poslodavca i osiguran smještaj u tom mjestu, ako će rad i boravak u tom mjestu trajati dulje od tri mjeseca dužna je prijaviti boravište.
 
S druge strane, prijava boravišta u tom slučaju ne predstavlja osnovu poslodavcu za uskratu prava na naknadu za rad na terenu službeniku ili namješteniku jer se ne radi o mjestu uobičajenog/stalnog boravišta, već o mjestu u kojem službenik ili namještenik privremeno boravi zbog potrebe obavljanja poslova za potrebe i po nalogu poslodavca. Navedeno je i ustvrdila Porezna uprava, Ministarstva financija u svom mišljenju broj: 410-01/09-01/1982 od 29.06.2011.
 
Obzirom na navedeno, molimo sve članove kojima bi poslodavac u takvim slučajevima uskratio pravo na naknadu za rad na terenu da se jave u glavnu podružnicu gdje su članovi.