Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU MEĐIMURSKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
09.04.2018.

Isplata naknade troškova prijevoza

Dana 1. veljače 2018. godine Sindikat policije Hrvatske (zajedno s druga dva reprezentativna sindikata državnih službi) potpisao je izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Navedenim izmjenama među ostalim bitno se izmijenila odredba o prijevozu, a radi izjednačavanja s odredbom koja regulira isplatu naknade troškova prijevoza u Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.
 
Temeljem našeg upita Ministarstvo unutarnjih poslova još se u veljači obvezalo kako će u potpunosti realizirati sva prava koja službenicima i namještenicima pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koji je u primjeni od 1. studenog 2017. godine, kao i njegovih izmjena koje se primjenjuju od 1. prosinca 2017. godine.
 
U ožujku su isplaćeni prvi troškovi prijevoza sukladno novoj odredbi, međutim u primjeni je primijećena praksa koja nije u skladu sa samom odredbom. Navedeno je na sjednici od 21. ožujka 2018. godine potvrdila i Zajednička komisija za praćenje primjene i tumačenje odredbi kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 
U međuvremenu je, 5. travnja 2018. godine, u Ministarstvu unutarnjih poslova održan sastanak ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića s predstavnicima Sindikata policije Hrvatske na kojem je potvrđeno kako se moraju poštivati tumačenja Zajedničke komisije oko isplate putnih troškova.
 
Slijedom navedenog, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale Ministarstva unutarnjih poslova danas je dopisom izvijestila sve policijske uprave kako će razlika naknade troškova prijevoza na posao i s posla za razdoblje od 1. prosinca 2017. do 31. ožujka 2018. godine biti isplaćena tijekom mjeseca travnja 2018. godine
 
U navedenom dopisu navedeno je i kako je sve nove odluke o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla u kojima su uočene pogreške potrebno ispraviti u što kraćem roku. Također, istaknuto je kako se temeljem članka 101., stavka 8. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sve policijske uprave moraju striktno pridržavati tumačenja Zajedničke komisije.
 
U nastavku dostavljamo glavne uočene pogreške u primjeni odredbe o isplati putnih troškova (članka 53. Kolektivnog ugovora), kao i na tumačenja u kojima su regulirana navedena pitanja.
 
Glavne pogreške:
  • izdane su odluke u kojima je navedena primjena stavka 16. i/ili 17. (umanjenje mjesečne naknade prijevoza i u slučajevima kada je utvrđeno da će se službeniku ili namješteniku mjesečno isplaćivati 1/12 cijene godišnje karte – što nije u skladu s Kolektivnim ugovorom),
  • izdane su odluke u kojima je navedena primjena stavka 16. i/ili 17. u slučajevima kada je utvrđeno da će se službeniku ili namješteniku isplaćivati naknada troška u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoznika (u navedenom slučaju moguća je samo primjena stavak 17. a ne stavka 16.),
  • izdane su odluke prema kojima je službeniku ili namješteniku utvrđena pravo na naknadu troška prijevoza u visini 1 kuna po kilometru ali pri tome su im utvrdili relaciju koja u potpunosti ili dijelom obuhvaća prometnice s naplatom cestarine  međutim naknada cestarine im nije priznata – navedeno nije u skladu s Kolektivnim ugovorom.
Tumačenja Zajedničke komisije:
  • službeniku ili namješteniku kojem je utvrđeno pravo na mjesečnu naknadu u visini 1/12 cijene godišnje karte navedena naknada se ne smije dalje umanjivati niti po kojoj osnovi – npr. broj dolazaka na posao.
  • službeniku ili namješteniku kojem je utvrđeno pravo na naknadu troška u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoznika moguća je primjena isključivo stavka 17. tj. mjesečna naknada se isplaćuje bez obzira na broj dolazaka osim jednog mjeseca u kojem se mjesečna naknada ne isplaćuje uopće i to u mjesecu u kojem se koristi pretežiti dio godišnjeg odmora;
  • službeniku i namješteniku kojem je odlukom utvrđena naknada troškova prijevoza po relaciji koja obuhvaća naplatu cestarine, mostarine, tunelarine i trajekta pored prava na naknadu troškova prijevoza u visini 1 kune po kilometru pripada pravo i na naknadu stvarnih troškova prisilne naplate na toj relaciji (cestarina, tunelarina, mostarina ili trajekt).
  • sva rješenja o prijevozu koja su ove godine izdana od strane MUP-a su ništava obzirom da se od srpnja 2017. godine i stupanja na snagu izmjena Zakona o državnim službenicima o pravima i obvezama državnih odlučuje odlukom osim o prijmu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, plaći, premještaju, stavljanju na raspolaganje, ocjenjivanju te prestanku državne službe o čemu se odlučuje rješenjem – tko god vam tvrdio drukčije pokazuje samo osnove nepoznavanja i nezainteresiranosti za zaštitom vašeg položaja – stoga gdje god su o prijevozu odlučili rješenjem prekršili su zakon i tko tvrdi drukčije ili pokazuje elementarno nepoznavanje propisa ili vas s namjerom dezinformira.
Dopis MUP-a u cijelosti pročitajte u nastavku.

Dokumenti