Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU ŠIBENSKO-KNINSKA

22.11.2018. Ažurirana ponuda i cijene mobilnih uređaja u NOVIM tarifama

22.11.2018. Ažurirana ponuda i cijene mobilnih uređaja u NOVIM tarifama

Dostavljamo vam ažurirani CJENIK mobilnih uređaja u SPH VPN HT mobilnoj mreži na dan 02. studenog 2018. godine.

Također dostavljamo:
  • Ponudu novih tarifa 
  • Tablicu migracijskih pravila
Zahtjevi se predaju putem internetske aplikacije SPH – webapp.SPH – app.sindikatpolicije.hr.
 
Brojevi u SPH VPN HT mobilnu mrežu aktiviraju se do 10-og u mjesecu.
 
Korisničke podatke za webapp.SPH, kao i dodatne informacije (rok za predaju zahtjeva, detaljne upute oko SPH VPn-a i dr.) možete dobiti u glavnoj podružnici SPH u kojoj ste član.