Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU SISAČKO-MOSLAVAČKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
22.03.2018.

Isplata naknade troškova prijevoza – tumačenja Zajedničke komisije

U nastavku vam dostavljamo tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih 2. i 21. ožujka 2018. godine na kojima je razriješen veći dio odredbi o prijevozu, s time da je potrebno protumačiti  još određene odredbe. Ostatak upita o prijevozu bit će prioritet na sljedećim sjednicama, o čemu ćemo vas pravovremeno izvijestiti.
Među najvažnijim tumačenjima izdvajamo:
  • Redoviti dolazak na posao i povratak s posla osiguran je ako vozni red javnog prijevoznika omogućava dolazak u mjesto rada najranije 45 minuta prije početka radnog vremena, odnosno polazak iz mjesta rada u mjesto prebivališta/boravišta najkasnije u roku od 45 minuta nakon završetka radnog vremena, pri čemu se tolerira potreba za jednim presjedanjem između dvije linije javnog prijevoza na način da vrijeme čekanja na drugu liniju ne smije biti dulje od 30 minuta. Ako postoji potreba za više presjedanja, smatra se da je redoviti dolazak na posao i odlazak s posla osiguran pod uvjetom da ukupno vrijeme čekanja ne prelazi 30 minuta.
  • Službenik i namještenik koji ne koristi organizirani javni prijevoz, ima pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 1/12 cijene godišnje karte. Ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene mjesečne karte. Ako ne postoji mogućnost kupnje niti mjesečne karte, službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene pojedinačne karte. Cijena godišnje karte utvrđuje se prema službenom cjeniku javnog prijevoznika i na nju nemaju utjecaja moguća umanjenja (popusti) koje poslodavac ostvaruje s obzirom na vrstu i način plaćanja ili na količinu.
  • Službenik i namještenik koji za dolazak i odlazak s posla stvarno koristi javni prijevoz i za koji je kupljena karta javnog prijevoza, ima pravo na naknadu troška prijevoza u visini cijene kupljene karte, te pravo na naknadu troškova u visini 1,00 kune po prijeđenom kilometru za samo one dane u kojima organizirani javni prijevoz ne prometuje (npr. vikendom, blagdanom).
  • Ako je poslodavac kao najkraću rutu od mjesta prebivališta/boravišta službenika i namještenika do mjesta rada utvrdio relaciju koja obuhvaća cestu s naplatom, službenik i namještenik  ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru i trošak cestarine uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine na ime zaposlenika.
  • Uzimajući u obzir da je odredbom čl. 53. stavka 10. Kolektivnog ugovora ugovoreno ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza u situacijama kada ga službenik i namještenik ne koristi, odredba stavka 16. Kolektivnog ugovora prema kojoj se naknada neće isplatiti za dane kada službenik i namještenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao se odnosi na one situacije u kojima ostvaruje pravo na pojedinačnu kartu ili isplatu u visini 1 kuna po kilometru.
Detaljnije pročitajte u Izvadcima Zajedničke komisije od 2. i 21. ožujka 2018. godine.
 
Ukoliko ste uočili da vam je naknada za prošli mjesec isplaćena u pogrešnom iznosu (a razliku u vašu korist vam je potvrdilo jedno od tumačenja Zajedničke komisije), možete podnijeti Zahtjev za zaštitu prava (ukoliko to već niste učinili), ili možete pričekati isplatu naknade troškova prijevoza u sljedećem mjesecu u kojem je Ministarstvo unutarnjih poslova obvezno izvršiti korekcije sukladno navedenim tumačenjima.
 
Ujedno, obzirom da je veći broj pitanja razriješen, očekujemo isplatu razlike za protekle mjesece, a ukoliko se to ne dogodi, ovim putem pozivamo da se nakon isplate plaće za mjesec ožujak koja se isplaćuje u travnju, obratite Sindikatu policije Hrvatske radi pripreme za pokretanjem tužbe zbog isplate razlike naknade troškova prijevoza, a na koje ostvarujte pravo prema odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

Dokumenti