Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU SISAČKO-MOSLAVAČKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
01.02.2018.

Potpisane Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Danas, 1. veljače 2018. godine potpisane su Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Među važnijim novostima istaknuli bismo:
  • izmjenu odredbe o godišnjem odmoru kojom se i namješteniku godišnji odmor uvećava za ocjene „primjeran“ za 2 dana i „uspješan“  za 1 dan.
  • u članku 38. dodatak od 8 i 15 % pripada za sve državne sl. koji imaju znanstveni stupanj doktora ili magistra znanosti bez ikakvih dodatnih uvjeta ili ograničenja.
  • prosjek kod odlaska na bolovanje iz čl. 43. st. 1. (gdje je prije bilo navedeno da službeniku i namješteniku pripada naknada plaće u visini od 85% njegove osnovne plaće) mijenja se u 85 % plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca. Na taj način bi  službenici i namještenici koji imaju dodatke za rad noću, blagdanom, prekovremeni rad, rad subotom i nedjeljom i dr. imali više naknade za bolovanje jer bi im i ti sati ušli u prosjek.
  • u članku 48. briše se stavak 3. kojim se nastanak invalidnosti malodobnog djeteta utvrđivao pravomoćnim rješenjem o invalidnosti nadležne službe socijalne skrbi jer je isto već regulirano u stavku 2. u kojem je navedeno da se nastanak invalidnosti utvrđuje dostavom konačnog rješenja nadležnog tijela, sukladno posebnim propisima.
  • članak o prijevozu je u potpunosti prenesen iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama u Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, a navedeni se članak trebao primjenjivati i prije potpisivanja ovih Izmjena, sukladno tumačenju Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. S druge strane ovime se Zajedničkoj komisiji omogućuje tumačenje svake pojedine odredbe članka o prijevozu jer se sada povoljnija odredba nalazi izravno u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, čime se izbjegava moguća dvojba da li Zajednička komisija smije ili ne tumačiti pojedine odredbe drugog kolektivnog ugovora (u ovom slučaju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama).
  • kod sistematskih pregleda je prenesena povoljnost koja je ugovorena sa sindikatima javnih službi, a to je da zaposlenici iznad 50 godina starosti imaju pravo na sistematski pregled svake dvije godine (a ne tri kao što je bilo predviđeno u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike).
  • danas potpisane Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike primjenjuju se od 1. prosinca 2017. godine
 
U nastavku vam  dostavljamo sam tekst potpisanih Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
 

Dokumenti