Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU ZADARSKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
11.12.2020.

Sastanak Radne podskupine za reorganizaciju MUP-a

Dana 2. prosinca 2020. godine održan je još jedan sastanak Radne podskupine Ravnateljstva policije za reorganizaciju Ministarstva unutarnjih poslova. 
 
Na sastanku je održana prezentacija u kojoj su prikazani detalji planirane reorganizacije te su predstavnici sindikata upoznati s nacrtima prijedloga  uredbi koje je potrebno izmijeniti kako bi se ista mogla provesti (Uredba o unutarnjem ustrojstvu, Uredba o plaćama policijskih službenika, Uredba o policijskim zvanjima, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika).
 
 Nacrti prijedloga Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama PU i PP i Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju još uvijek nisu sačinjene u čistopisu.
 
Iz navedene prezentacije vidljivo je da sve ide u dosadašnjim osnovama, a u nastavku prenosimo dio informacija koje su nam izložene na dosadašnjim sastancima:
  • Reforma će biti sveobuhvatna, obuhvatit će cijeli sustav Ministarstva unutarnjih poslova, sa svrhom boljeg korištenja ljudskih kapaciteta i materijalnih resursa.
  • Reorganizacija će se temeljiti na realnim potrebama i specifičnostima na pojedinim područjima, stavljajući time naglasak na jačanje policijskih postaja koje će svojim kapacitetima biti prilagođenije stvarnim potrebama na području koje pokrivaju. 
  • Plan je i spajanje nekih postaja koje su trenutno premale s drugima – njih bi trebale zamijeniti policijske ispostave ili spajanje postaja koje pokrivaju isto područje – npr. postaja prometne policije s mješovitom postajom s kojom dijeli područje nadležnosti.
  • Glavni cilj je smanjenje broja rukovodnog kadra kroz spajanje manjih ustrojstvenih jedinica u veće (osobito u PU i MUP-u Sjedište) i time smanjenje broja rukovoditelja u korist izvršitelja.
  • Intencija je osigurati sredstva za povećanje plaća policijskih službenika SSS za 15% (time i dosezanje koeficijenta 1,0), a policijskim službenicima VŠS i VSS za 7,5%.
Plan je da se navedeni prijedlog uputi prema Radnoj skupini pri Ministarstvu unutarnjih poslova, a namjera da se navedeno pokuša provesti do 1. ožujka 2021. godine, kako bi navedene izmjene stupile s tim datumom na snagu.