Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

povratak
Podijeli s prijateljima:
23.05.2020.

Sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi – novi prijedlozi Vlade RH

Dana 21. svibnja 2020. godine održan je još jedan sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi oko pregovora o sklapanju Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike. 
 
Nakon našeg odbijanja prijedloga teksta dodataka, Vlada RH je na sastanku usmeno iznijela novi prijedlog te se obvezala dostaviti nam novi tekst prijedloga Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, dok bi Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike ostao u sadašnjem obliku.
 
Tekst Prijedloga Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike dostavljen nam je sinoć (petak, 22.5.). 
 
Prijedlozi Vlade RH su sljedeći:
  • osnovica ne raste u lipnju i listopadu po 2%, 
  • osnovica se s 1.01.2021. utvrđuje u novoj visini od 6.044,51 kune, tj. uvećana za povećanja koja bi se odgodila ove godine (dva puta po dva posto ili ukupno 4,04%, koliko je trebala rasti u lipnju i listopadu kumulativno),
  • jubilarne nagrade se isplaćuju u visini i pod uvjetima kao do sada,
  • regres se isplaćuje po novom uvećanom iznosu od 1.500,00 kuna (uz prijedlog Vlade da se isplata vrši u CRO karticama u istom iznosu, a koje bi se mogle koristiti na području RH za plaćanje turističkih i ugostiteljskih usluga),
  • o isplati božićnice će se razgovarati u jesen, ovisno o ekonomskoj situaciji,
  • ukoliko sindikati pristanu na prijedlog Dodatka III Kolektivnom ugovoru, Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike ostaje na snazi u punom opsegu te slijede uvećanja dodatka SSS od 1. lipnja za 1% i za 2% s 1.1.2021. godine te se uvodi dodatak u osnovnoj plaći za policijske službenike VŠS/VSS s 1. rujnom 2020. godine u visini od 3%.
Podsjećamo, u prvom prijedlogu Vlada RH je tražila:
  • suspenziju daljnjeg povećanja osnovice u ovoj godini, tj. planiranih 2+2% od 1.6. i 1.10.2020.,
  • jubilarne nagrade se ne isplaćuju od dana potpisivanja Dodatka,
  • regres i božićnica u 2020. godini se ne isplaćuju,
  • van snage se stavljaju odredbe Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike te ostanak tog dodatka samo u dosad ostvarenom obliku tj. 3% za policijske službenike SSS.
Iz prije navedenog vidljivo je kako je Vlada RH nakon našeg odbijanja (zahvaljujemo svima koji su se odazvali na anketu SPH) odustala od većeg dijela prvotnih zahtjeva te ostala pri jednom glavnom zahtjevu – suspenziji povećanja osnovice za sve državne i javne službenike i namještenike do kraja ove godine te „sporednom“ zahtjevu - isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora u 2020. godini putem CRO kartice.
 
Za sljedeću srijedu planirano je održavanje sljedećeg sastanka pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi na kojem će se raspraviti o novom prijedlogu Vlade RH.
   
Predsjedništvo SPH je povodom novog prijedloga donijelo odluku da se sukladno obvezi iz čl. 3. i 106. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike odazovemo navedenom sastanku te da se nakon toga, ovisno o pregovorima, uputi novi prijedlog članstvu na izjašnjavanje.
 
Napominjemo kako je tijek pregovora do sada bio relativno spor, ali je moguće da se isti intenziviraju i ubrzaju, a samim time je moguće da će rokovi izjašnjavanja biti nešto kraći. Kao i do sada, niti tada nećemo prihvatiti neprimjerene rokove Vlade RH.
 
O daljnjem tijeku pregovora i dalje ćemo vas redovito izvještavati.