Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

Sberbank - gotovinski krediti uz kamatu od 4%

Sberbank - gotovinski krediti uz kamatu od 4%

Osim o pogodnostima Sberbanke za članove SPH, obavještavamo Vas o posebnoj ponudi namjenjenoj svim klijentima koju je Sberbank pripremila za tjedan od 10.09.2018. do 15.09.2018
 
U "Happy Weeku", svi zaprimljeni zahtjevi za gotovinski kredit uz valutnu klauzulu u EUR ostvarit će pravo na kamatnu stopu od 4% uz niže navedene uvjete: 
  • kamata od 4,00 %, promjenjiva uz valutnu klauzulu na EUR, neovisno o statusu primarnog klijenta 
  • iznos kredita do 30.000 EUR 
  • bez naknade za obradu kredita i bez dodatnih troškova
  •  rok otplate kredita do 120 mjeseci 
  • obavezan instrument osiguranja - ugovaranje ERGO police osiguranja otplate kredita (CPI)