Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

povratak
Podijeli s prijateljima:
05.09.2018.

Zahtjevi policijskih službenika za odlazak u mirovinu

Dana 30. kolovoza 2018. godine zaprimili smo dopis Uprave za pravne i kadrovske poslove i ljudske potencijale broj: 511-01-157-18-7 u kojem su nas izvijestili kako je ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu te policijskim upravama upućena obavijest o podnesenim zahtjevima policijskih službenika za odlazak u mirovinu tijekom 2018. godine sukladno članku 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (NN 129/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12 i 118/12), kao i o tijeku njihovog razmatranja.
 
U navedenoj obavijesti Uprave za pravne i kadrovske poslove i ljudske potencijale navedeno je kako je tijekom 2018. godine zaprimljeno 803 zahtjeva policijskih službenika za odlazak u mirovinu sukladno članku 6. navedenog Zakona. U navedenoj obavijesti navodi se kako su svi navedeni zahtjevi uzeti u razmatranje, pri čemu se „prilikom odlučivanja vodilo računa o stvarnim potrebama službe“ te da je do 29. kolovoza udovoljeno zahtjevima 265 policijskih službenika koji su ostvarili pravo za prestanak službe radi ostvarivanja prava na mirovinu sukladno odredbi članka 6. Zakona.
 
U obavijesti je navedeno kako će se „O PREOSTALIM ZAPRIMLJENIM ZAHTJEVIMA ODLUČITI DO KRAJA OVE GODINE“. 
 
U obavijesti je navedeno i kako policijski službenici koji udovoljavaju uvjetima iz članka 6. Zakona, a žele prestanak službe radi ostvarivanja prava na mirovinu tijekom 2019. godine, mogu već podnositi zahtjeve za ostvarivanje tog prava, a koje će Ministarstvo razmatrati u narednoj godini.
 
U svezi navedene obavijesti smatramo kako bi ispravan način bio da se navedena obavijest/odgovor uputio svakom podnositelju zahtjeva kojem na isti još nije udovoljeno i to već dosta ranije. S druge strane nakon dva odgovora koja su bila na naše upite od 13. veljače i 1. ožujka 2018. godine ovo je prvi put kako Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale daje bilo kakvu informaciju o stanju i tijeku postupka odobravanja zahtjeva za odlazak u mirovinu u 2018. godini temeljem članka 6. Zakona. Navedeno smo i tražili od Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale na sastanku održanom s ministrom unutarnjih poslova dr. sc. Davorom Božinovićem održanom 27. kolovoza 2018. godine. Ono što je izvjesno je kako će do kraja godine određenom broju zahtjeva za odlazak u mirovinu biti udovoljeno. 
 
Prema informacijama kojima raspolažemo, plan je da se u 2019. godini osiguraju dodatna sredstva kako bi se omogućio odlazak dodatnog broja policijskih službenika koji to žele, a ispunjavaju uvjete iz članka 6. Zakona sukladno potrebama službe. Naravno, sve navedeno treba pratiti i pravodobno planirati zapošljavanje dostatnog broja novih policijskih službenika.
 
Svi oni koji to žele, za daljnje informacije mogu se obratiti u glavnu podružnicu radi podnošenja predstavke ili poduzimanja daljnjih koraka.