Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Analiza uređenja položaja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture

O projektu

Novi EU projekt Sindikata policije Hrvatske na temu analize uređenja položaja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture

Dana 29.03.2018. godine, predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava vrijedan 1.348.221,40 HRK. Projekt traje 15 mjeseci i provodi se u partnerstvu s Institutom za javnu upravu. Projekt se je podijeljen na dvije cjeline. Prva cjelina odnosi se na istraživanje i konferenciju na temu „Istraživanje pravne analize uređenja položaja policijskih službenika s ciljem širenja informacija o postojećem zakonodavnom i institucionalnom okviru socijalnog dijaloga“. Druga cjelina je „Provedba radionica o promicanju zaštite dostojanstva radnika i prava radnika, gradnji bipartitnog socijalnog dijaloga s ciljem unaprjeđenja sustava kolektivnog pregovaranja i važnosti organizacijske strukture usmjerene na uspostavu modela za efikasnije umrežavanje organizacija socijalnih partnera“.

Naziv projekta: Analiza uređenja položaja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture

Cilj projekta je provesti istraživanje o pravnoj analizi uređenja položaja policijskih službenika te se putem radionica promicati zaštitu dostojanstva radnika i prava radnika, graditi bipartitni socijalni dijalog s ciljem unaprjeđenja sustava kolektivnog pregovaranja te naglašavati važnost organizacijske strukture usmjerene na uspostavu modela za efikasnije umrežavanje organizacija socijalnih partnera. U projektu sudjeluju članovi Sindikata policije Hrvatske i članovi Instituta za javnu upravu.

Problem koji se rješava ovim projektom je poboljšanje položaja policijskih službenika aktivnostima širenja informacija o postojećem zakonodavnom i institucionalnom okviru socijalnog dijaloga, zaštita dostojanstva radnika i prava radnika kroz aktivnosti širenja informacija o postojećem zakonodavnom i institucionalnom okviru socijalnog dijaloga, poboljšanje bipartitnog socijalnog dijaloga s ciljem unaprjeđenja sustava kolektivnog pregovaranja kroz radionice koje obuhvaćaju razvoj komunikacijskih vještina (verbalne i neverbalne komunikacije) i vještina vezanih za rješavanje sukoba te povećanje važnosti organizacijske strukture usmjerene na uspostavu modela za efikasnije umrežavanje organizacija socijalnih partnera.

O PARTNERU PROJEKTA: INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU

Institut za javnu upravu udruga je građana osnovana 1997. godine s ciljem promicanja i unapređenja javne uprave u Hrvatskoj, te stvaranja uvjeta za razvoj suvremene uprave u skladu s europskim standardima, koja doprinosi razvoju gospodarstva i drugih dijelova društvenog života. Članovi i suradnici Instituta su priznati stručnjaci s pojedinih upravnih područja, a ponajprije sveučilišni profesori različitih struka te brojni eksperti-praktičari. Institut za javnu upravu broji preko 200 članova, a raspolaže bazom od pedesetak znanstvenika i drugih eksperata spremnih preuzeti sve stručne i konzultantske poslove u području državne uprave, lokalne samouprave, upravnog prava i javne uprave.

Institut za javnu upravu raspolaže svim vrstama ekspertize, od upravne, pravne, politološke i ekonomske do informatičke i tehničke. Institut svojim djelovanjem nastoji stvoriti institucionalni okvir za stručnu i javnu raspravu o brojnim postojećim i predstojećim prijedlozima i mjerama reforme javne uprave, ali i pripomoći u koncipiranju alternativnih rješenja za mnoga važna pitanja. Institut je do sada uspješno organizirao brojna savjetovanja, tribine i druge stručne događaje. Posebno se ističe izdavačka djelatnost, časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava" koji izlazi od 1999. godine, knjige objavljene u sklopu biblioteke "Suvremena javna uprava" te priručnici za stručno usavršavanje.

U svome radu, Institut se zalaže za povećanje djelotvornosti uprave i dosljednije djelovanje pravne države, potiče znanstveno i stručno usavršavanje djelatnika u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne uprave i samouprave, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, i općenito djeluje na unapređenju upravne struke i znanosti. U sklopu projekta Europske unije “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog” kojeg provodi Sindikat policije Hrvatske, Institut djeluje kao partner kako bi svojom stručnošću u području javne uprave doprinio ostvarenju njegovih ciljeva. Predsjednik Instituta je prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Za više informacija o Institutu posjetite web stranicu: http://www.iju.hr

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.348.221,40 HRK

Iznos EU potpore: 1.348.221,40 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 29.03.2018. - 29.06.2019.

 

Europski socijalni fond - poveznica
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - poveznica
Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Za više informacija:

Telefon: 00 385 (0)1 23 33 138

E-Mail: sph@sindikatpolicije.hr