Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Analiza uređenja položaja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture

O Sindikatu

“Pripadnika policije ogovara javnost, kritiziraju pripovjedači, ismijavaju ga u filmovima, kritiziraju u listovima, a ne podržavaju ga ni tužitelji ni suci, izbjegavaju ga oni koji ga se boje, kriminalci ga mrze, svi ga varaju, glupi i prevarantski političari pak ga šutiraju naokolo kao da je lopta. Izložen je mnogim iskušenjima i pogibeljima, osuđuju ga kad primjenjuje propise, a otpuštaju iz službe, ako to ne čini. Misle da mora imati izobrazbu vojnika, liječnika, odvjetnika, diplomata i odgajatelja za plaću koja je manja od one koju ima nadničar.”
(Prema Morrisu i Hawkinsu)

Sindikat policije Hrvatske osnovan je 24. kolovoza 1999. godine u Zagrebu u prostorijama V. Policijske postaje Medveščak. Sindikat policije Hrvatske (SPH) je nezavisna, samostalna, dobrovoljna, interesna i nestranačka udruga zaposlenika u Ministarstvu unutarnjih poslova i u drugim javnim i državnim tijelima, te je jedan od tri reprezentativna sindikata državnih službi. Na osnivačkoj skupštini za predsjednika sindikata je izabran Dubravko Jagić te je dobio podršku kolega za ustrojavanjem i stvaranjem sindikata koji bi po prvi put u hrvatskoj povijesti štitio i branio interese policajaca.

SPH čine članovi organizirani u Glavnim podružnicama (GP), dok su unutar GP osnovane sindikalne podružnice (više od 250). SPH putem Predsjedništva koordinira rad svih GP, te pred poslodavcem brani interese i prava članstva. GP SPH su samostalne u radu.

Najviše tijelo GP je Povjerenstvo koje čine povjerenici ustrojstvenih jedinica. Glavni povjerenici u GP su ujedno i članovi Predsjedništva SPH, najvišeg tijela SPH između dvije Skupštine i ovlašteni su za zastupanje u pravnom i platnom prometu GP.

SPH ima i svoj Središnji ured u Zagrebu koji vodi predsjednik SPH Dubravko Jagić, koji ujedno predsjeda i Predsjedništvom.

Trenutno SPH broji više od 14.000 članova. Članovi imaju osigurano pravo na besplatnu pravnu pomoć u radnim sporovima, te pravo na jednokratnu materijalnu pomoć u određenim uvjetima (rođenje djeteta, bolest, smrt člana obitelji). Organiziraju se razne akcije za Božić, Uskrs i Sv. Nikolu, te se sklapaju ugovori sa raznim tvrtkama radi kreditiranja po povoljnijim uvjetima.

Naš je cilj da se uvjeti rada poboljšaju, plaće porastu svim zaposlenim u MUP-u i policijskim službenicima i državnim službenicima i namještenicima, te da jedini način napredovanja bude stručnost, sposobnost i zaslužnost, a ne nestručnost, neškolovanost, nesposobnost i podobnost.
SPH u budućnosti mora i dalje ustrajati na tome da zaposleni u MUP-u budu primjereno plaćeni, dobro opremljeni, zakonski zaštićeni, dobro obučeni i sigurni u svoje radno mjesto.
 

SOLIDARNOST, POVJERENJE, HRABROST!

 

SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE

Bužanova 4.

10 000 ZAGREB

tel.: 01 2333 138

fax: 01 2333 140

sph@sindikapolicije.hr

www.sindikatpolicije.hr

OIB: 26439251742