Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

Premium Visa Gold kartica - pogodnost za članove Sindikata policije Hrvatske

Premium Visa Gold kartica - pogodnost za članove Sindikata policije Hrvatske

Predstavljamo posebnu ponudu PBZ Card-a za članove Sindikata policije Hrvatske kojima je omogućeno traženje Premium Visa Gold kartice bez plaćanja upisnine i članarine za prvu godinu korištenja kartice. Za naredne godine korištenja kartice, članarina za Premium Visa Gold karticu će se obračunavati u visini od 50% redovne članarine za navedenu karticu. 
 
Korištenje navedene pogodnosti omogućeno je i članovima koji su postojeći korisnici Premium Visa Gold kartice izdavatelja PBZ Card-a i nije potrebno popunjavati novu pristupnicu. Pogodnost se za postojeće korisnike primjenjuje od prve obračunate članarine nakon 1. lipnja 2022. i nakon što član pisanim putem zatraži primjenu sporazuma na njegovu karticu uz predočenje preslike članske iskaznice ili potvrde o članstvu.
 
Član može zatražiti karticu temeljem popunjene i potpisane odgovarajuće pristupnice te uz dokumentiranje u pristupnici traženih podataka (preslika osobne iskaznice, preslika posljednje platne liste, preslika članske iskaznice ili potvrde o članstvu te druge dokumente koje PBZ Card nađe potrebitima radi izdavanja kartice).
 
U slučaju da je i dodatni korisnik član SPH, primjenjuju se istovrsne pogodnosti po članarinama koje važe i za kartice člana SPH koji su osnovni korisnici. Ukoliko dodatni korisnik nije član SPH članarina se za njega plaća po redovnoj tarifi.
 
Za više informacija posjetite www.pbzcard.hr/hr/izdavanje-kartica/premium-visa/premium-visa-gold/, a eventualne upite pošaljite e-mail na info@pbzcard.hr