Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU BJELOVARSKA-BILOGORSKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
02.09.2022.

Obavljanje poslova više složenosti - zaštita prava iz radnog odnosa

Tijekom proteklog vremena prema Upravi za ljudske potencijale MUP-a slali smo više dopisa u svezi obavljanja poslova više složenosti, kojima smo inicirali doradu Upute u dijelu koji se odnosi na odredbe čl. 40. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Međutim, pokazalo se da je na terenu tj. u pojedinim ustrojstvenim jedinicama nekih policijskih uprava i dalje nastavljena dosadašnja praksa, prvenstveno u pogledu odbijanja izdavanja pisanog naloga i plaćanja poslova više složenosti u slučajevima kada pomoćnik šefa smjene mijenja šefa smjene. 
 
S obzirom na ovakvu praksu, Sindikat policije Hrvatske pripremio je akciju podnošenja zahtjeva i pokretanja eventualnih sporova radi isplate neisplaćenog djela plaće zbog nepoštivanja odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od strane pojedinih konkretnih rukovoditelja i službi Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Nastavno na navedeno, u svim situacijama kada vam rukovoditelj usmeno naloži, ali vam ne izda pisani nalog za obavljanje poslova više složenosti (npr. poslove šefa smjene), potrebno je podnijeti Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa u roku 15 dana od primitka usmenog naloga.
 
Prije slanja zahtjeva za zaštitu prava, policijski službenik može, a u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima, neposredno nadređenog rukovoditelja upozoriti da bi izvršenje takvog naloga (usmeni nalog na obavljanje poslova više složenosti) moglo nanijeti štetu njegovim pravima i interesima, a s obzirom na to da isti nije izdan u skladu s odredbom članka 40. st. 3. Kolektivnog ugovora, što za posljedicu ima i nedonošenje rješenja o plaći iz članka 40. st. 2. Kolektivnog ugovora. 
 
Kao oblik pomoći policijskom službeniku prilikom davanja upozorenja neposredno nadređenom rukovoditelju da bi izvršenje takvog naloga moglo nanijeti štetu njegovim pravima i interesima pripremili smo Obrazac prijave povrede Kolektivnog ugovora, a kojeg policijski službenik može popuniti i predati ga neposredno nadređenom rukovoditelju od kojeg je i zaprimio predmetni nalog. 
 
Slijedom navedenog, dostavljamo pravno mišljenje i detaljne upute našeg odvjetničkog ureda o mogućnostima zaštite prava iz radnog odnosa u gore opisanim situacijama.
 
Obrazac zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa i Obrazac prijave povrede Kolektivnog ugovora, kao i detaljne informacije oko podnošenja prijava možete preuzeti u glavnoj podružnici SPH u kojoj ste član.
 

Dokumenti