Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU MEĐIMURSKA

Uvjeti Kase uzajamne pomoći SPH

Uvjeti Kase uzajamne pomoći SPH

UVJETI KASE UZAJAMNE POMOĆI SPH ZA OSTVARIVANJE ZAJMA

 

UČLANJENJE

Član SPH učlanjuje se u Kasu uzajamne pomoći na način da putem web aplikacije ispuni pristupnicu za Kasu, koju zatim  ispiše te potpisuje i šalje svom glavnom povjereniku koji istu odobrava.
 
Nepovratna upisnina u Kasu SPH iznosi 100,00 kuna.
 
Najmanji mjesečni iznos štednje iznosi 100,00 kuna, a najveći određujete sami sukladno vlastitim mogućnostima.
 
Otplata zajma je isključivo putem obustave na plaću, a zajam je beskamatan.
 
Troškovi obrade prilikom isplate zajma su 2% od traženog zajma.
 

ZAHTJEVI ZA PODIZANJE ZAJMA

KRATKOROČNI ZAJMOVI

 • Član Kase može podignuti kratkoročni zajam s rokom vraćanja do najduže 24 mjeseca, u visini do 24.000 kuna
 • Kod podnošenja zahtjeva za kratkoročni zajam član mora uplatiti upisninu i prvu mjesečnu štednju, te ne mora imati ušteđena sredstva za odobrenje istog
 • Zahtjev za novi kratkoročni zajam može se podnijeti nakon otplate zadnje rate zajma za naredni mjesec
 • Zatvaranje dugovanja kratkoročnog zajma novim kratkoročnim zajmom nije moguće
 • Nakon isplate članskog uloga, zahtjev za isplatom novog kratkoročnog zajma može se podnijeti nakon isteka šest (6) mjeseci od isplate članskog uloga
 • Ispisom iz Kase te ponovnim učlanjenjem u istu član može podnijeti zahtjev za isplatu kratkoročnog zajma nakon isteka dvanaest (12) mjeseci
 • Član Kase koji je skratio rok otplate kratkoročnog zajma može podnijeti zahtjev za novi zajam nakon proteka šest (6) mjeseci od povrata podignutog zajma
 • Zatvaranje kratkoročnog zajma sa članskim ulogom nije moguće
 • Kao instrument osiguranja otplate zajma obvezna je bjanko zadužnica

DUGOROČNI ZAJMOVI

 • Pravo na dugoročni zajam član Kase stječe nakon šestomjesečnog (6) neprekidnog članstva u Kasi
 • Dugoročni zajam član Kase može podići s najdužim rokom otplate do 48 mjeseci, u maksimalnom iznosu od 96.000 kuna
 • Visina dugoročnog zajma može iznositi najviše tri puta više od ukupnog članskog uloga tražioca zajma, a isti se može podići na rok otplate do 36 mjeseci
 • Ukoliko član Kase želi duži rok otplate tj. 48 mjeseci, zajam može podići u omjeru dva i pol puta u odnosu na ušteđena sredstva
 • Za podizanje zajma na rok otplate od 36 mjeseci omjer ušteđenih sredstava i odobrenog zajma je 1:3 (npr. ušteđena sredstva 10.000 kn – odobreni zajam 30.000 kn)
 • Za podizanje zajma na rok otplate od 48 mjeseci omjer ušteđenih sredstava i odobrenog zajma je 1:2,5 (npr. ušteđena sredstva 10.000 kn – odobreni zajam 25.000 kn)
 • Član Kase može jednokratno uplatiti članski polog u Kasu i stječe pravo na isplatu dugoročnog zajma nakon isteka šest (6) mjeseci od dana uplate pologa
 • Zahtjev za novi dugoročni zajam može se podnijeti nakon otplate zadnje rate zajma za naredni mjesec
 • Zatvaranje dugovanja dugoročnog zajma novom dugoročnom pozajmicom nije moguće
 • Član Kase koji je skratio rok otplate dugoročnog zajma može podnijeti zahtjev za novi zajam nakon proteka  tri (3) mjeseca od povrata podignutog zajma
 • Zatvaranje dugoročnog zajma sa članskim ulogom nije moguće
 • Kao instrument osiguranja otplate zajma obvezna je bjanko zadužnica
Član Kase koji je podigao kratkoročni ili dugoročni zajam ne može podignuti svoj ušteđeni članski ulog  sve dok u cijelosti ne vrati podignuti zajam.
 
Sukladno Ovršnom zakonu, članovima koji imaju zaštićene račune ne mogu se odobriti zahtjevi za isplatu zajma.

 

Ažurirano 15. veljače 2022. godine