Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU OSJEČKO-BARANJSKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
30.09.2022.

Radno zakonodavstvo u Hrvatskoj – prava reprezentativnih sindikata

6. rujna je Međunarodna konfederacija sindikata poslala dopis g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade RH i g. Marinu Piletiću, ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u kojem su iznijeli određena stajališta u pogledu odredbe članka 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Kao jedan od potpisnika Kolektivnog ugovora ukazali smo im dopisom na određene dodatne informacije.
 
Najznačajnije činjenice su:
 
- sukladno Zakonu o radu koji je na snazi u Republici Hrvatskoj utvrđeno je pravo sindikata, koji su sukladno posebnom propisu reprezentativni, na sklapanje kolektivnog ugovora
- kolektivni ugovor obvezuje sve osobe koje su ga sklopile te sve osobe koje su u vrijeme sklapanja kolektivnog ugovora bile ili su naknadno postali članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor
- reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat koji ima najmanje dvadeset posto radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih zaposlenika na razini na kojoj se utvrđuje reprezentativnost
- Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a reprezentativni su sindikati za područje državnih službi te su 6. svibnja 2022. godine sklopili Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, koji je bio na snazi od 2017. godine do potpisivanja novog, a potpisnik kojeg je bio i Sindikat državnih službenika i namještenike (SDLSN), primjenjivao se na sličan način kao i odredbe članka 94. važećeg Kolektivnog ugovora
- smatramo kako su NHS i SDLSN trebali pohvaliti odredbe članka 94. Kolektivnog ugovora, jer je istim navedeno kako se u državnim tijelima u kojima ne djeluju sindikati potpisnici prava koja se odnose na iste mogu primijeniti na ostale sindikate državnih službi
- reprezentativne sindikalne organizacije sukladno zakonu moraju biti sposobne same “iznijeti” postupak kolektivnog pregovaranja kroz svoje resurse, financijska sredstva, stručna znanja te prava sindikalnih povjerenika, a koja su upravo ugovorena kroz kolektivni ugovor
- odredbe Zakona o radu kao i odredba članka 94. Kolektivnog ugovora usmjereni su prema jačanju uloge sindikata, a osobito najreprezentativnijih sindikalnih organizacija, a što je u skladu s međunarodnim konvencijama koje se odnose na sindikate i najreprezentativnije sindikalne organizacije
 
Cjelokupni dopis, kao i dopis Međunarodne konfederacije sindikata, pročitajte u prilogu.

Dokumenti