Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU PRIMORSKO-GORANSKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
12.04.2021.

A R A G - osiguranje pravne zaštite za članove SPH

Jedan od najvećih problema naših članova je izloženost raznim vrstama postupaka iz domene radnih odnosa ali i kaznene, prekršajne i odštetne odgovornosti, koja ne mora biti povezana samo s konkretnim radnim procesima, već i s privatnom domenom, koja se zbog posebnog statusa naših članova (većinom službene osobe) povezuje s radnim odnosom (npr. nedolično ponašanje izvan službe ili otkaz kao pravna posljedica osude i dr.).
 
U svrhu ostvarivanja naše statutarne obveze pružanja pravne pomoći članovima u statusno-radnim sporovima, suočili smo se s problemima koji se javljaju ne samo u organizaciji pravne pomoći za članove SPH, već i u pogledu zastupanja u kaznenim i drugim postupcima (postupci izvan statusno-radnih sporova). 
 
Slijedom navedenog, pristupili smo pregovorima s ARAG osiguravajućim društvom u svrhu jačanja kvalitete, ali i opsega pravne zaštite naših članova. Tako je od 1.4.2018. godine 12 naših glavnih podružnica ugovorilo paket pravne zaštite u statusno-radnim sporovima i zastupanja članova u potraživanjima od poslodavca u svezi s radnim odnosom.
U svrhu daljnjeg jačanja pravne zaštite članova dogovorili smo jačanje opsega pravne zaštite iz dosadašnjih paketa i mogućnost proširenja na gotovo sve vrste sporova (prvenstveno je značajno osiguranje pravne pomoći u kaznenim i prekršajnim sporovima te u sporovima s područja socijalnog i mirovinskog prava).
 
Tako s 1.4.2021. godine naše glavne podružnice imaju mogućnost sklapanja značajno proširene police osiguranja pravne pomoći članova, kojom se pokrivaju sve specifičnosti policijskog posla i rada u državnoj službi. Dodatna zaštita i sigurnost u obavljanju svakodnevnih radnih obveza, ali i u slobodno vrijeme pokriva vrijeme od 0 – 24 sata na poslu i van posla.
 
Navedeno su učinile sljedeće glavne podružnice:
 
 
Navedene glavne podružnice ugovorile su OPĆI i/ili PROŠIRENI PAKET ARAG osiguranja koji sadrže sljedeća područja pokrića pravne zaštite:
 
 
Svi članovi navedenih glavnih podružnica, ukoliko imaju slučaj iz gore navedenih područja prava koji je nastao nakon ugovaranja pravne zaštite (npr. nakon 1.4.2021. ili za glavne podružnice koje su pristupile ARAG Osiguranju s općim paketom npr. nakon 01.04.2018.), povjereniku za ustrojstvenu jedinicu ili glavnom povjereniku za PU prijavljuju određeni problem iz opsega pokrića OPĆEG i/ili PROŠIRENOG PAKETA osiguranja te nakon toga SPH aktivira policu osiguranja i osigurava pružanje pravne pomoći u koju je uključeno:  
 
  - iznos od 100.000 eura po svakom osiguranom slučaju za troškove postupka i to za:
  • odvjetničke troškove sukladno odvjetničkoj tarifi,
  • troškove vještaka, odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda,
  • troškove svjedoka i troškovi tumača,
  • dodatne materijalne troškove (fotokopiranje na sudu i sl.),
  • sudske troškove – takse, odnosno paušalne pristojbe,
  • osiguranje pologa jamčevine do 100.000 EUR,
  • putne troškove za suđenje u inozemstvu,
  • troškove izvansudskih nagodbi, medijacija i
  • presudom određene troškove suprotne strane u slučaju gubitka spora.
PROŠIRENIM PAKETOM osigurana je pravna zaštitu na jednoj znatno višoj razini jer je opseg pokrića iznimno širok, odnosi se na posao, a za većinu pokrića isti se odnosi i na privatno vrijeme. Svota osiguranja je 100.000 eura po svakom štetnom događaju i najvažnije, u slučaju gubitka spora pokriveni su i troškovi suprotne strane. U proširenom paketu imamo i značajna proširenja pokrića na području opće kaznenopravne zaštite definirana klauzulama, a odnose se na vrijeme nastanka osiguranog slučaja i kvalifikaciju kaznenog djela.
 
U prilogu dostavljamo plakate sa svim informacijama vezanim uz pravnu zaštitu po OPĆEM i po PROŠIRENOM paketu pravne zaštite, u kojima su navedeni i neki primjeri pokrića (Prilog 1.-2.).
 
Naravno, one glavne podružnice koje se još nisu odlučile na sklapanje navedenih polica za članove i dalje zadržavaju istu razinu pravne pomoći kao i do sada, a glavne podružnice koje su se priključile navedenoj akciji financiranje iste su omogućile kroz reprogramiranje nekih dosadašnjih obveza (npr. podjela darova povodom Uskrsa) u korist jačanja pravne zaštite članova.
 
Za članove glavnih podružnica koje su za članove ugovorile ARAG OPĆI i/ili PROŠIRENI paket osiguranja pravne pomoći omogućena je povoljnija cijena posebnog „Obiteljskog paketa“ (koji omogućava i ugovaranje pravne zaštite u određenim područjima prava za članove obitelji člana), kao i mogućnost individualnog ugovaranje pokrića (OPĆEG i/ili PROŠIRENOG) za članove glavnih podružnica SPH koje nisu pristupile ARAG osiguranju, po uvjetima koji će im, vjerujemo, biti prihvatljivi, a o čemu ćemo Vas naknadno informirati.
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti se u glavnu podružnicu SPH u kojoj ste član.
 
 
 
 

Dokumenti