Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU ZADARSKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
28.10.2021.

Ostvarivanje prava na razmjerni dio godišnjeg odmora i regresa za 2021. godinu za policijske vježbenike

Obzirom na više upita u svezi s pravom korištenja godišnjeg odmora za 2021. godinu policijskih vježbenika koji su zaposleni tijekom 2021. godine obavještavamo vas kako, sukladno čl. 79. Zakona o radu i članaka 17. i 18. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik i namještenik (radnik) ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, tj. na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije ostvario pravo na puni godišnji odmor jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada.
 
Obzirom na navedeno, a u svezi s čl. 84. Zakona o radu i čl. 22. st. 4. Kolektivnog ugovora (prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu), svim navedenim djelatnicima koji ostvaruju pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2021. godinu treba biti omogućeno korištenje godišnjeg odmora za 2021. godinu najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.
 
Slijedom navedenog, obavještavamo sve VJEŽBENIKE koji su započeli s radom 18.10.2021. godine da pravo na isplatu regresa za 2021. godinu ostvaruju najkasnije u trenutku kada počnu koristiti razmjerni dio godišnjeg odmora za 2021. godinu (navedeno mogu ostvariti i u 2022. godini - do 30. lipnja).
 
Za sve dodatne upite i pomoć oko realizacije navedenog stojimo na raspolaganju te molimo da se obratite u glavnu podružnicu u kojoj ste član.