Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

povratak
Podijeli s prijateljima:
14.05.2021.

Tužbe u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu

Dana 7. siječnja 2020. godine i  11. prosinca 2020. godine našim dopisima Ur. broj 02/20. i Ur. broj 719/20. obavijestili smo vas o mogućnosti podnošenja  tužbi u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu.
 
Kao što ste već upoznati, u tijeku su „probni“ postupci radi isplate za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do siječnja 2017. godine razlike u osnovici od 5.108,84 kn po kojoj je obračunavana plaća te osnovici od 5.415,57 kn po kojoj je trebala biti obračunata.
 
Pred Općinskim sudovima u Vukovaru, Bjelovaru, Karlovcu, Sisku, Požegi, Slavonskom Brodu, Osijeku i Zagrebu je pokrenuto više od 1.000 tužbi članova sindikata SPH radi isplate razlike plaće.
 
Nadalje, pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu je podnesen zahtjev za pokretanje tzv. OGLEDNOG SPORA pred Vrhovnim sudom RH. 
 
Do donošenja odluke o pokretanju ili ne pokretanju Oglednog spora Općinskog suda u Slavonskom Brodu, svi ostali Općinski sudovi pred kojima se vode tužbe su ili odgodili zakazana ročišta ili donijeli rješenja o zastoju postupka dok se ne donese odluka o Oglednom sporu.
 
U međuvremenu je Županijski sud u Splitu povodom žalbe donio presudu Gž R-1161/2020-2 od 10. ožujka 2021. godine, gdje isti sud smatra da sudovi prilikom odlučivanja o tužbama ne bi trebali raditi razliku između javnih i državnih službenika, bez obzira na Sporazum od 23. prosinca 2016. godine, odnosno da bi sudovi trebali primijeniti odredbu iz čl. 6. Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 23. prosinca 2016. godine, odnosno čl. 9. st. 2. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. prosinca 2016. godine,  u kojima se navodi da su „Ugovorne strane suglasne, ako Vlada sa sindikatima javnih službi, ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako će se primijeniti i na državne službenike i namještenike.“ te na taj način izjednačiti javne i državne službenike (Prilog 1.). 
 
DRUGIM RIJEČIMA, IZ PRESUDE ŽUPANIJSKOG SUDA U SPLITU PROIZLAZI DA BI TUŽBE ZA ISPLATU POVEĆANE OSNOVICE PO OSNOVICI OD 5.415,37 kn BRUTO ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE TREBALE BITI OSNOVANE.
 
Napominjemo da navedena presuda nije pravomoćna, već da se njome pobija prvostupanjska presuda Općinskog suda u Vukovaru i predmet se vraća na ponovni postupak. Da pojasnimo, presuda je vraćena na ponovni postupak iz razloga što tužitelj nije dostavio obračun razlike plaće, odnosno ostala je sporna visina potraživanja (Županijski sud nije mogao sam utvrditi visinu potraživanja, pa je stoga vraćeno na prvostupanjski postupak i prvostupanjski sud je već odredio provođenje financijskog vještačenja). Da je tužitelj bio dostavio obračun razlike plaće, presuda bi bila pravomoćna.
 
Također, jako je bitno napomenuti da članovi koji do sada nisu podnijeli tužbu to još uvijek mogu učiniti za razdoblje od svibnja 2016. godine do siječnja 2017. godine (nekih 8 mjeseci – iznos potraživanja za 8 mjeseci bi se kretao između cca od 3.500,00 kn do 5.500,00 kn + zatezne kamate ovisno o bruto plaći, dodatcima, godinama staža pojedinih članova i sl.). 
 
Iz navedenog razloga potrebno je da svi članovi sindikata koji žele pokrenuti postupak radi isplate što prije putem sindikalnih povjerenika dostave potrebnu dokumentaciju kako bi se mogao poslati zahtjev za mirno rješenje spora Općinskim državnim odvjetništvima te na taj način prekinuti zastara, odnosno kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje parničnog postupka za isplatu pred nadležnim Općinskim sudovima.
 
Članovi sindikata ne snose nikakve troškove zastupanja po odvjetniku (Odvjetničko društvo Rački i kolege), osim u slučaju da odustanu od već pokrenutog sudskog postupka (navedeno se ne odnosi se na mirno rješenje spora). U tom slučaju snose troškove zastupanja po odvjetniku sukladno Odvjetničkoj tarifi RH.
 
Nadalje, članovi sindikata u slučaju gubitka sudskog spora snose troškove koje bi eventualno sud dosudio nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.
 
Napominjemo da eventualni sudski troškovi mogu nastati samo u sudskom postupku, a ne u postupku odlučivanja o zahtjevu za mirno rješenje spora.    
 
SVAKI ČLAN SINDIKATA SAMOSTALNO ODLUČUJE DA LI ĆE IĆI U SUDSKI POSTUPAK.
 
PONAVLJAMO DA SVI ONI KOJI ŽELE POKRETANJE POSTUPKA MORAJU ŠTO PRIJE DOSTAVITI DOKUMENTACIJU KAKO BI SE PREKINULA ZASTARA I ISPUNILI ZAKONSKI UVJETI ZA POKRETANJE SUDSKIH POSTUPAKA.
 
Za sve detaljnije informacije, kao i popunjavanje dokumentacije za predavanje zahtjeva (punomoć, Ugovor o plaćanju, obrasci za predaju dokumentacije) molimo da se obratite izravno u glavnu podružnicu u kojoj ste član.
 
U nastavku možete pročitati Presudu Županijskog suda u Splitu od 10. ožujka 2021. godine u cijelosti.
 

Dokumenti