Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

povratak
Podijeli s prijateljima:
18.08.2021.

Tužbe u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu

Dana 7. siječnja 2020. godine, 11. prosinca 2020. godine i 14. svibnja 2021. godine našim dopisima Ur. broj 02/20., Ur. broj 719/20. i Ur.. broj 264/21. obavijestili smo vas o mogućnosti podnošenja  tužbi u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu.
 
Kao što ste već upoznati, na sudovima su i dalje u postupku predmeti radi isplate za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do siječnja 2017. godine razlike u osnovici od 5.108,84 kn po kojoj je obračunavana plaća i osnovici od 5.415,57 kn po kojoj je trebala biti obračunata 
 
Nadalje, od ranije ste također upoznati da je Općinski sud u Slavonskom Brodu u  predmetu Pr-84/2020, dana 25. lipnja 2021. godine podnio prijedlog za pokretanje tzv. OGLEDNOG SPORA pred Vrhovnim sudom RH. 
 
Sukladno najnovijim informacijama, Vrhovni sud RH je 11. kolovoza 2021. godine, pod brojem Gop 1/2021-2 donio Rješenje kojim se dopušta prijedlog Općinskog suda u Slavonskom Brodu u  predmetu Pr-84/2020 za rješavanje pravnih pitanja za jedinstvenu primjenu prava u predmetima radi isplate za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 1. siječnja 2017. godine razlike u osnovici od 5.108,84 kn, po kojoj je obračunavana plaća i osnovici po kojoj je trebala biti obračunata od 5.415,57 kn.
 
Dakle, Vrhovni sud RH će donijeti odluku koja će biti obvezujuća za sve prvostupanjske sudove koji sude u tim predmetima državnih službenika. Do donošenja ove odluke Vrhovnog suda RH, svi prvostupanjski sudovi pred kojima se vode tužbe bi trebali ili odgoditi zakazana ročišta ili donijeti rješenja o zastoju postupka dok se ne donese odluka o Oglednom sporu.
 
Vrhovni sud RH bi trebao u roku od 90 dana od dana objave rješenja kojim je dopušten prijedlog (od 11. kolovoza 2021. godine) donijeti Rješenje (odluku) povodom pravnih pitanja koja su prijedlogom Općinskog suda u Slavonskom Brodu u  predmetu Pr-84/2020 postavljena Vrhovnom sudu RH.
 
Zaključno, ovom odlukom Vrhovnog suda RH omogućit će se prvostupanjskim sudovima da brže i lakše donesu svoje odluke, jer neće biti moguće da sudovi donesu različite odluke o postavljenim pravnom pitanju, a strankama će se omogućiti pravo na suđenje u razumnom roku.
 
POJEDNOSTAVLJENO: NAKON ODLUKE VRHOVNOG SUDA ĆE, BEZ IKAKVE DVOJBE, BITI POZNATO JESU LI TUŽBE ZA ISPLATU POVEĆANE OSNOVICE PO OSNOVICI OD 5.415,37 KN BRUTO ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE OSNOVANE ILI NEOSNOVANE.